Kurumsal

Şirket Profili

Atakule GYO

Atakule GYO, faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında Türkiye Sermaye Piyasası mevzuatına tabi bir yatırım şirketidir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek üzere 21 Ağustos 2000 tarihinde kurulmuş, payların %49’u 7-8 Şubat 2002 tarihinde halka arz edilmiş ve hisse senetleri 14 Şubat 2002 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır.

Türkiye’nin güçlü Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarından olan Atakule GYO, 2010 yılının ilk çeyreğinde kurumsal yapılanma sürecine girmiştir. Senelerin birikimi ve eski hissedarlarının mirası olan kurumsal yaklaşım; köklü kimlik ve istikrarına da sahip çıkarak, uzmanlığa değer veren yatırımcı ve dinamik kimliğiyle, “gayrimenkul yatırımının likit ve sağlam yatırım alternatifi” olarak sermaye piyasalarının öncü ve bilinen markalarından olmayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Atakule GYO; profesyonel yönetici kadrosu, uzman ekibi ve sektörde konularında isim yapmış proje ortaklarının danışmanlıkları ile yola çıkmış, portföyündeki gayrimenkuller ve sermaye birikimi ile de ticari ve sosyal açılardan sürdürülebilir projeler üzerinde çalışmaktadır.

Atakule GYO arazi geliştirme, proje tasarımı, satış ve pazarlama alanlarında hissedarlarına düşük risk ve yüksek gelir getirecek projeler sunmaktadır. Atakule GYO’yu ayrıcalıklı yapan, Türkiye Gayrimenkul Piyasasında hakim olan müteahhit yatırımcı anlayışının daha ötesinde, planlanmış ve organize olmuş; risk yönetimi konusunda uzman yaklaşımı ile hissedarlarına başarı garantili bir ortaklık sunmasıdır. Arazi sahibi, yatırımcı ve kullanıcı sistemini analiz ve kullanma konusunda yetenekli ve know-how bilgisine sahip mühendis, mimar, şehir plancısı, finansçı ve hukukçu proje danışmanları ekibi nihai başarının garantisidir.

Tüm bu donanımı ile Atakule GYO; hedefleri doğrultusunda pazar dinamikleri, arz talep dengeleri, yeni gelişen bölgeler ve çekim merkezlerini takip etmekte, yatırım potansiyeline sahip metropollerde proje arayışlarını sürdürmektedir.