Kurumsal

Başkanın Mesajı

İsmail Tarman

Değerli Paydaşlarımız,

Küresel ekonomik faaliyetlerdeki zayıflık ve kırılganlıkların sürdüğü, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda önemli dalgalanmaların yaşandığı, küresel ekonomik büyümeye yönelik tedirginliklerin devam ettiği bir yılı daha geride bıraktık.

Türkiye Ekonomisi ise, iç talebin olumlu performans sergilemesinin yanında ihracattaki toparlamayla birlikte ılımlı büyüme hızını bu sene de korumuş olmasına karşın, yılın son çeyreğinde küresel risk algısında yaşanan bozulma yurtiçi piyasalara da olumsuz yansımıştır.

Öte yandan hemen yanı başımızda Orta Doğu’da yaşananlar, Suriye’den gelen göç dalgası, Avrupa’nın yaşadığı terör olayları, Rusya ile ikili ilişkilerde yaşanan gerginlikler de ülkemizin gündemini çok yönlü olarak etkileyen önemli gelişmeler olmuştur.

Gayrimenkul sektörü, kentsel dönüşüm ve buna bağlı düzenlemelerin hayata geçirilmeye devam etmesi ve iç talebin artan bir performans sergilemesine bağlı olarak Türkiye ekonomisinin itici gücü olmaya devam etmiştir.

Atakule GYO çeşitlendirilmiş portföy yapısını, paydaşlarımız için değer yaratma ve sürdürülebilirlik kriterleriyle, sektördeki trendler doğrultusunda ve oluşan yatırım fırsatları çerçevesinde zenginleştirmeye devam etmiştir.

Şirketimiz, risklerin minimum düzeyde tutulduğu, uzun dönemli nakit akışı yaratan, yüksek ve kârlı büyüme fırsatlarının olduğu işlere odaklanmaya devam ederek, sektördeki güçlü konumuyla şüphesiz çok daha aktif roller ve görevler üstlenecektir.

Bir yılı daha geride bırakırken, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte, ülkemiz adına yapılacak daha çok işlerimiz olduğuna inanıyorum. Elde ettiğimiz kazanımlarda emeği bulunan başta tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımıza değerli katkıları ve Atakule GYO ’ya duydukları güven ve bağlılıklarından dolayı teşekkür ederim.

Saygılarımla,

İSMAİL TARMAN

Yönetim Kurulu Başkanı